NVPC – vernieuwing website


De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is de wetenschappelijke vereniging van de plastisch chirurgen in Nederland.

Naast het bevorderen van de ontwikkeling van de plastische chirurgie en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden, informeert de vereniging steeds vaker patiënten, maar bijvoorbeeld ook journalisten en juristen. De oude site kon niet meer voldoen aan die rol en om die reden is BuroDenG gevraagd de gehele site op de schop te nemen. Wij hebben een nieuwe structuur ontworpen, de content opnieuw ingedeeld en het ontwerp aangepast aan de verschillende doelgroepen: patiënten, professionals en de leden van de vereniging.

Binnen de gestelde termijn hebben we de verschillende fases doorlopen: strategie, wireframes, concept, ontwerp en uitwerking in responsive HTML templates. Webciters koppelt op dit moment de templates aan het bestaande CMS. De nieuwe site gaat in het voorjaar live.

www.nvpc.nl

Meer weten? Bel direct met

Hans Gelok

Hans Gelok

06 24 21 46 46
Hans Gelok

Hans Gelok

06 24 21 46 46